ITB

Fundacja Innowacje Technologie Biznes (ITB) to dynamicznie rozwijająca się organizacja skupiona wokół działań badawczo -rozwojowych. 
Działalnosć Fundacji ukierunkowana jest na wspieranie potencjału innowacyjnego polskich przedsiębiorstw, głównie sektora MŚP, pobudzanie zapotrzebowania na nowe technologie, wdrażanie innowacyjnych produktów i usług.
 Oprócz usług badawczo - rozwojowych oferujemy kompleksowe wsparcie i doradztwo w pozyskaniu zwenętrznego finansowania dla projektów B+R, inwestycyjnych oraz szkoleniowych.

Badania na rynek, kolejny nabór PARP w 2016 roku. 

Badania na rynek w 2016 roku, to szansa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wsparcie projektów inwestycyjnych mających na celu wdrożenie wyników prac B+R przedsiębiorcy lub nabytych, w wyniku których nastąpi wdrożenie do praktyki gospodarczej nowych, znacząco ulepszonych produktów lub usług. Nabór wniosków na poddziałanie 3.2.1 PO IR „Badania na rynek” prowadzony będzie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 roku. Ogłoszenie o naborze zaplanowane jest na 27 kwietnia 2016 roku.

Audyt technologiczny to narzędzie służące o badania potrzeb firmy w zakresie innowacji oraz rozwiązania konkretnego
problemu biznesowego. Firmy muszą być innowacyjne w celu utrzymania lub poprawy ich pozycji na rynku.
Aby to osiągnąć, muszą precyzyjnie zidentyfikować potrzeby w zakresie innowacji technologicznej.
Audyt technologiczny to skuteczna metoda identyfikacji głównych wymagań firmy, potrzeb, słabych i mocnych stron w obszarze innowacyjnego potencjału zasobów ludzkich i infrastruktury. Ponadto jest źródłem strategicznej informacji zarządczej i służą zwiększeniu świadomości i aktywizacji kadry managerskiej oraz bezpośrednio zainteresowanych w organizacji zakresem zmiany, źródłami finansowania innowacji oraz zakresem koniecznych inwestycji.
 

Z przyjemnością pragniemy poinformować o kontynuacji w sezonie 2015/2016 miesięcznych wykładów w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

W tym sezonie planujemy wykłady o nauce, innowacyjności oraz spotkania z ciekawymi ludźmi biznesu, którzy nie bali się zainwestować w transfer wiedzy do przemysłu.
Prelekcje są przedłużeniem spotkań z poprzednich lat, gdzie odbywały się pod tytułem Matematyka Industrialna. Postanowiliśmy zmienić nieco formułę tak, aby trafiać do szerszej grupy odbiorców. Po każdym wykładzie odbywa się dyskusja nt przedstawionego referatu.
Zapraszamy wszystkich których interesuje nauka, biznes i możliwości rozwoju, a także na poznawanie ciekawych i nietuzinkowych ludzi. 
Zapraszamy, wstęp jak zawsze ...wolny !
 
W dniu 22/10.2015 /czwartek/ w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie przy ul. Mickiewicza 8, w głównej auli sala nr. A-120, odbyło się spotkanie z Adamem Skorutem z firmy SKORUT Solar z Myślenic.
Dodatkowo informację nt energii odnawialnej przekazał Piotr Kapustka
Relacja z odbytego Forum ...

 

Do głównych korzyści wynikających ze współpracy przedsiębiorstw z sektorem nauki należy: nawiązanie nowych kontaktów, pozyskanie dla przedsiębiorstw nowych inwestorów, partnerów biznesowych, odbiorców technologii, a także zdobywanie nowych rynków zbytu.


 
 
 
 
 
Fundacja ITB wraz z Gminą Skrzyszów  jest współorganizatorem Małopolskiego Festiwalu Innowacji. Koordynatorem i głównym organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. 

 

 

Już wkrótce nasza relacja z uczestnictwa w Europejskim Kongresie Gospodarczym.

Impreza odbyła się w Katowicach w dniach 20-22 kwietnia 2015 roku.

 

 

 
Fundacja ITB poszukuje pomysłów,projektów, wynalazków bądź innych innowacyjnych rozwiązań.
 

 

 

...strona Fundacji ITB jest w rozbudowie.

 

Strony