o Fundacji

24 Mar 2015

FUNDACJA ITB Innowacje, Technologie, Biznes.
ul. Artura Grottgera 6, 33-100 Tarnów,
tel. 14 688 94 94 mail: biuro@itb.org.pl

Dane KRS: FUNDACJA ITB INNOWACJE TECHNOLOGIE BIZNES    Dane NIP: FUNDACJA ITB INNOWACJE TECHNOLOGIE BIZNES   Dane REGON: FUNDACJA ITB INNOWACJE TECHNOLOGIE BIZNES 

konto bankowe: PL 57 1050 1722 1000 0090 3056 7094

 

Cele Fundacji:

 • prowadzenie działań dotyczących komercjalizacji wiedzy oraz transferu wiedzy do biznesu;
 • wpieranie współpracy uczelni wyższych i środowiska biznesowego w celu zapewnienie optymalnego wykorzystania wyników badań naukowych;
 • nawiązywanie  współpracy  w  dziedzinie  promocji  prac naukowych, pomysłów i wynalazków prowadzących do wzrostu poziomu nowoczesności także do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej oraz  ułatwienie  kontaktów bądź kojarzenia z przyszłymi Inwestorami bądź Przedsiębiorcami;
 • umożliwienie wymiany doświadczeń członków ITB i prezentowania wyników własnych bądź innych prac badawczych, koncepcji pomysłów lub wynalazków.
 • nawiązywanie  kontaktów z firmami i organizacjami gospodarczymi  w  kraju  i  za  granicą, współpracę z polskimi i zagranicznymi instytucjami, których działalność przyczynia się do rozwoju gospodarczego bądź intelektualnego;
 • organizowanie konferencji i szkoleń z zakresu zagadnień zarządzania, ekonomii i biznesu oraz współpracy biznesu z nauką bądź innowacjami poprzez podnoszenie wiedzy oraz kwalifikacji podmiotów gospodarczych w zakresie inwestowania oraz standardów prowadzenia działalności gospodarczej
 • nawiązywania  i utrzymywania  współpracy  pomiędzy  Inwestorem, a Pomysłodawcą  gdzie ITB wystąpi jako  pośrednik lub mediator.
 • aktywne zachęcanie Inwestorów  oraz Pomysłodawców  do udziału w Projektach.
 • tworzenie bazy  Inwestorów  oraz Pomysłodawców, którzy  zdecydują  się  na  członkostwo  w  ITB,  oraz zarządzanie  stworzoną  bazą, opartą na portalu internetowym poprzez który następować będzie kojarzenie zainteresowanych stron.
 • wstępna  analiza  przedstawionych  biznesplanów  przez Pomysłodawców, oraz  wsparcie organizacji spotkań  Inwestorów  z  Pomysłodawcami.
 • inne działania sprzyjające rozwojowi Fundacji.
 
 
Zarząd Fundacji:
Fiksak Bogumił - prezes zarządu
mail: b.fiksak@itb.org.pl
 
Juzyk Krzysztof - członek zarządu
mail: k.juzyk@itb.org.pl
 
Koczwara Zbigniew - członek zarządu
mail: z.koczwara@itb.org.pl