Spotkanie z delegacją samorządowców i przedsiębiorców z Iranu


Posted by admin

 

Jako reprezentant Międzynarodowego Przykarpackiego Klastera Rolno-Spożywczego – „Agro-Karpaty” na zaproszenie Unii Szefów Firm Zamojszczyzny uczestniczyliśmy w spotkaniu z delegacją samorządowców i przedsiębiorców z Iranu.


Na czele delegacji, stanął ambasador Iranu w Polsce, Ramin Mehmanparast. W czasie oficjalnego spotkania z dziennikarzami towarzyszył mu Gholamreza Shariati, gubernator prowincji Chuzestan.

Region Chuzestan jest idealnym miejscem do rozwoju działalności. Znajdziecie się tu wielu otwartych ludzi i dobry klimat do współpracy – przekonywali ambasador Mehmanparast i gubernator Shariati.

Po części oficjalnej odbył się panel dwustronnych spotkań przedsiębiorców i irańskiego Chuzestan. Nawiązano ciekawe kontakty, które mogą ewoluować w stronę daleko idących kontaktów handlowych.

Dysponujemy bezpośrednimi kontaktami z członkami delegacji, którzy odpowiedzialni są za reprezentowane branże biznesowe lub organizacyjne.

Zapraszamy do kontaktu, tych, którzy pragną współpracować w zakresie wymiany handlowej bądź usług pomiędzy Polską a Iranem. Oferujemy tłumaczy języka perskiego zabezpieczenie prawne oraz koordynacje działań w zakresie gospodarczym bądź w poszukiwaniu partnerów.
W spotkaniu wzięli udział:

dr Gholamreza Shariati

Gubernator Prowincji Chuzestan

Azizollah Shahbazi

Zastępca Gubernatora i Specjalny Zarządca Dystryktu Abadan

Farajollah Khabir

Doradca polityczny gubernatora

Mansour Ghamar

Starosta Dystryktu Mahshahr

dr Esmail Idani

Rektor Uniwersytetu Medycznego Jondi Shapour w Ahvazie

Mohammad Reza Shamsaei

Dyrektor Urzędu Wody i Energii Elektrycznej Prow. Chuzestan

Mohammad Hosein Rezaei

Dyr. ds. Inwestycji Spec. Strefy Ekon. Petrochemii Mahshahr

Ebrahim Ajrash

Doradca i Dyrektor PR i Spraw Międzyn. Strefy Ekon. Arvand

Khosro Pirhadi

Dyrektor Gen. Departamentu Ochrony Prowincji Chuzestan

Seyed Omid Shahidi Nia

Dyrektor Specjalnej Strefy Ekonomicznej Petrochemii Mahshahr

Keykhosro Jangalvaei

Prezes Urzędu Rolnictwa Prowincji Chuzestan

Abdollah Kaabi

Zastępca Dyrektora Wolnej Strefy Ekonomicznej Arvand

Mahmoud Dasht Bozorg

Dyrektor Generalny Kampanii Regionalnych Firm Elektrycznych Prowincji Chuzestan

Esmail Zamani

Dyrektor Wolnej Strefy Ekonomicznej Arvand

Seyed Norallah Hasanzadeh

Dyr. Gen. Przemysłu, Górnictwa i Handlu Prowincji Chuzestan

Bijan Rabiei

Dyrektor Protokołu Prowincji Chuzestan, koordynator wizyty

Safdar Pirmoradi

Członek Izby Handlu, Przemysłu, Górnictwa i Rolnictwa – Ahvaz

Bijan Panahizadeh

Prezes Domu Przemysłu, Górnictwa i Handlu Prow. Chuzestan

Akhlagh Mohammadian

Dyr. Przeds, Miasteczek Przemysłowych Prowincji Chuzestan

Poniżej przedstawiamy listę projektów związanych z inwestycjami m.in. w Wolnej Strefie Ekonomicznej Arvand w Islamskiej Republice Iranu.

Branże objęte wyjątkowym zainteresowaniem.

 1. Motoryzacja – 2 projekty inwestycyjne

 2. Chemiczna – ok 40 projektów inwestycyjnych

 3. Drogowa – 5 projektów inwestycyjnych

 4. Energetyka OZE – 35 projektów inwestycyjnych

 5. Elektronika – 5 projektów inwestycyjnych

 6. Petrochemiczna – 5 projektów inwestycyjnych

 7. Farmaceutyczna – 2 projekty inwestycyjne

 8. Budowlana  – 2 projekty inwestycyjne

 9. Turbiny i komponenty – 2 projekty inwestycyjne

 10. Transport i logistyka – 9 projektów inwestycyjnych

 11. Meblowa – 1 projekt inwestycyjny

 12. Medyczna – 4 projekty inwestycyjne

 13. Metalowa – 5 projektów inwestycyjnych

 14. Papiernicza – 4 projekty inwestycyjne

 15. Hotelowa i turystyka – 27 projektów inwestycyjnych

 16. Rolnictwo – 9 projektów inwestycyjnych

 17. Spożywcza – 39 projektów inwestycyjnych

 18. Turystyka zdrowotna – 2 projekty inwestycyjne

 19. Tworzywa sztuczne – 1 projekt inwestycyjny

 20. Recykling – 2 projekty inwestycyjne

 21. Gospodarka wodna – 1 projekt inwestycyjny

 22. Inne – 3 projekty inwestycyjne

Istnieje możliwość eksportu gotowych produktów, które są produkowane i pochodzą z Polski.

W przypadku zainteresowania współpracą lub określeniem szczegółów inwestycji z poszczególnych wymienionych branżach prosimy o kontakt, celem ich uszczegółowienia.

Posiadamy możliwość współpracy w zakresie tłumaczeń z/na język perski.

Prezes Zarządu

Krzysztof Juzyk