Ogłoszenie

04 paź 2016

Fundacja ITB wraz z Gminą Lisia Góra zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców na szkolenie 

pt." Bo chcę ogrzewać dom taniej"

Termin: 13.10.2016

Godzina: 17.00

Miejsce: OSP w Lisiej Górze

Program szkolenia:

 - zagrożenia zdrowotne i środowiskowe

- jakie korzyści materialne i niematerilane można uzyskać przystępując do programu wymiany kotłów Co

- jak złożyć wniosek i wziąć dotację

 oraz

W dniu 14.10.2016 o godzinie 17.30 zapraszamy mieszkańców Łukowej i Kobierzyna na szkolenie, które odbędzie się w OSP w Łukowej.