Współpraca nauki i biznesu: wykorzystaj potencjał

20 wrz 2015

 

Co jest naszą specjalizacją

Jako Fundacja analizujemy i sekwencjonujemy rynek innowacyjnych technologii w jej szerokim aspekcie.  Współpracujemy z ekspertami o dużym dorobku naukowym, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w prezentowanych kierunkach know-how.
Mając tak szerokie spojrzenie na naukę i biznes posiadamy możliwość pozyskiwanie i przetwarzanie informacji od grup badawczych, ludzi nauki i potrzeb przedsiębiorców, z którymi mamy częste kontakty.
Łącząc te cechy jesteśmy wstanie dobrać i ocenić technologie, czy posiadają duży potencjał rynkowy lub określić jej odbiorców tak, aby dokonać jej komercjalizacji lub promocji,
W wyniku tak szerokiego spektrum działania, możemy przygotować propozycje firmom, które są zdecydowane wprowadzić innowacyjne rozwiązania. Mając możliwości współpracy z jednostkami inżynierii finansowej możemy doprowadzić do działań wdrożenia  i komercjalizacji nowych rozwiązań czy produktów z uwzględnieniem finansowania dotacji unijnych.

 

 

Do zadań Fundacji ITB należy ...

  • przegląd i ocena obecnego stanu techniki, określenia konkurencyjności rynkowej, analiza wartości własności intelektualnej

  • opracowanie rozwiązań komercjalizacji wiedzy, analiza oraz ocena możliwości transferu innowacji technologicznych do przemysłu

  • poszukiwanie odbiorców na opracowane innowacyjne produkty lub technologie,  których celem jest komercjalizacja i transfer technologii

  • współpracujący z nami przy realizacji projektów maja dostęp do specjalistów z wiodących ośrodków naukowych, instytutów badawczych czy też wyższych uczelni

  • poszukujemy a następnie proponujemy najlepsze rozwiązania technologiczne, polepszenie w wydajności istniejących linii technologicznych lub rozszerzających spectrum oferowanych usług przez firmę

  • wyszukiwanie naukowców, grup badawczych mogących się podjąć opracowania dostosowania, ulepszenia technologii, pomoc w zakresie przeglądu stanu rozwiązania będącego podstawą do zgłoszenia patentowego tzw ochrony patentowej

 

 Dla kogo jesteśmy ...

  • właścicieli technologii lub podmiotów posiadających co najmniej 51% udziałów lub akcji w innowacyjnym rozwiązaniu technologicznym
  • podmiotów posiadających patent na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy lub prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
  • podmiotów prawa gospodarczego mających co najmniej  51% udziałów lub akcji w przedsiębiorstwie, którzy są otwarci na transfer wiedzy do przemysłu.

 

 

Fundacja ITB może pośredniczyć w przygotowaniu opinii o innowacyjności rozwiązania, która to może być wykorzystana do ...

   ... wsparcia finansowego ze strony funduszy strukturalnych,

   ... do celów podatkowych,

   ... dla ubiegających się o przyznanie kredytu technologicznego,

   ... do celów marketingowych przedsiębiorstwa.

 

 

Zapraszamy do współpracy ......

 

kj