Rada Fundacji

23 sie 2015

prof. dr hab. inż. Maciej Krawczak

Profesor nauk technicznych, absolwent Wydziału Elektroniki PW, Visiting Professor na University of Hiroshima.

Wieloletni wiceprezes Zarządu Fundacji Krzewienia Nauk Systemowych;

Specjalność naukowa:
teoria sterowania optymalnego, teoria gier różniczkowych, inteligencja komputerowa, sieci neuronowe, sieci uogólnione będące rozszerzeniem sieci Petri’ego, zarządzanie inwestycjami finansowymi. Autor ponad 150 publikacji naukowych publikowanych w czasopismach i zbiorowych monografiach, autor lub współautor 6 monografii, edytor ponad 10 książek, kierownik sześciu projektów badawczych Komitetu Badań Naukowych i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członek komitetów organizacyjnych wielu konferencji oraz członek redakcji czasopism naukowych w tym międzynarodowych; cytowania w międzynarodowych bibliografiach (USA, Wielka Brytania).

Staże naukowe:
University of Hiroshima, University of Tokio oraz w UNESCO.

Odznaczenia:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; Medal Komisji Edukacji Narodowej

 

prof. Mirosław Baran

Wydział Matematyki i Informatyki UJ

analiza zespolona, teoria aproksymacji,

 

 

Missing

 dr hab, Marek Karaś

Wydział Matematyki Finansowej UJ

informacje:

http://apacz.matinf.uj.edu.pl/users/260-marek-karas-wydzial-matematyki-i-informatyki-uj

 

 

 Rada programowa

mgr inż. Zygmunt Pachole

Audytor, specjalista d/s zarządzania Energią Procesów Cieplnych.

W 1994 roku powołany na członka Komitetu Technicznego d/s Certyfikacji Wyrobów działającego przy Instytucie Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie.