Porady w innowacyjności


 Ograniczenia współpracy państwowych jednostek badawczych i przedsiębiorców.
Transakcje wymagające zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa
 
 

Czy innowacyjne przedsiębiorstwo może korzystać z preferencji ?
 
 
Nowelizacja prawa o szkolnictwie wyższym wprowadziła szereg zmian
w zakresie komercjalizacji własności intelektualnej przez uczelnie
 
Profil technologiczny to narzędzie służące o badania potrzeb firmy w zakresie
innowacji oraz rozwiązania konkretnego  problemu biznesowego.
Firmy muszą być innowacyjne w celu utrzymania lub poprawy ich pozycji na rynku.