Dotacje 2014 - 2020


Nowy budżet UE przewiduje dla Polski 105,8 mld euro (441 mld zł), z czego 72,9 mld (303,6 mld zł) zostanie przeznaczonych na politykę spójności, a 28,5 mld euro (118,8 mld zł) na polskie rolnictwo.

Alokacja unijnych funduszy dla naszego kraju na okres 2014-2020 jest nominalnie wyższa od tej na lata 2007-2013, która wyniosła 101,5 mld euro, z czego 68 mld euro w ramach polityki spójności.

Obecna perspektywa finansowa skierowana jest na działania badawczo-rozwojowe ukierunkowane na realizację nowatorskich idei oraz opracowywaniu nowych pomysłów i technologii.

Jednocześnie to szansa na innowacyjne inwestycje w przedsiębiorstwach, dająca możliwość wdrożenia zaawansowanych technologicznie rozwiązań i wprowadzania na rynek znacząco ulepszonych produktów.

Dla firm z branży energetycznej to okazja na dofinansowanie dużych projektów związanych z modernizacją i budową nowej infrastruktury. To również sposobność realnego obniżenia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, dzięki stawianiu na Odnawialne Źródła Energii i możliwość pozyskania środków na stojące przed firmami wyzwania związane z ochroną środowiska naturalnego.

Fundusze Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 to ogromna szansa na dynamiczny rozwój polskich przedsiębiorstw, zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym, a umiejętne z nich skorzystanie może pozwolić Państwu na:

BADANIA I ROZWÓJ

realizację nowatorskich pomysłów, na które nie mogli Państwo otrzymać finansowania ze względu na wysokie ryzyko i niepewność towarzyszące projektom B+R; opracowywanie nowych produktów i technologii, które dotychczas finansowali Państwo z własnych środków; rozwój prowadzonej działalności badawczo – rozwojowej poprzez budowę bądź rozbudowę działów B+R, laboratoriów, czy zwiększenie skali prowadzonej działalności; wykorzystanie potencjału jednostek naukowych i badawczo – rozwojowych poprzez zlecanie badań lub wspólną realizację projektów; zmniejszenie kosztów prowadzonych działań.

INNOWACYJNE INWESTYCJE

dotacje na inwestycje w nowoczesne środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w celu wprowadzanie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub bardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań; obniżenie kosztów działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa; cyfryzacja przedsiębiorstw i zastosowanie zaawansowanych systemów informatycznych.

ENERGETYKA

dofinansowanie dużych projektów związanych z modernizacją lub budową nowej infrastruktury energetycznej; dotacje związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach poprzez np. przebudowę linii produkcyjnej.

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

dotacje na inwestycje związane ze zmniejszeniem oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko naturalne poprzez ograniczenie szkodliwego oddziaływania na środowisko w obszarach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu, gospodarki ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony gleb, wód podziemnych i powierzchniowych, hałasu i wibracji.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

realne obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii

DORADZTWO I SZKOLENIA

dofinansowanie na rozwój kadry pracowniczej

KONTAKT

Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi usługami albo chcesz się dowiedzieć więcej skontaktuj się znami, czekamy na Ciebie

Napisz do nas